Välkommen till

SD Örebro

Krafttag mot otryggheten!

Sverigedemokraterna Örebro bildades som kommunförening år 2008. Innan dess sköttes verksamheten av partidistriktet. I fullmäktigevalet år 2010 vann vi våra fyra första mandat. Under mandatperioden 2022-2026 har vi 7 mandat i Örebros kommunfullmäktige. Följ vårt politiska arbete löpande via vår Facebook eller på Sverigedemokraterna Örebro läns gemensamma Youtubekanal.

Nuvarande ordförande Joakim Sjögren har varit ordförande sedan år 2021. Kommunalråd för mandatperioden 2022-2026 är Helena Ståhl.Nej till sossebussarna

Ett fullt införande av snabbussar (BRT) kan kosta uppemot en miljard kronor, samtidigt som skola, vård och omsorg går på knäna. Det är i dagsläget oklart hur projektets senare etapper ens ska finansieras. Problematiken med köbildning i trafiken under rusningstid kommer förvärras, vilket kommer öka buller och utsläpp i stadsmiljön. De senaste åren har busslinjer lagts ned och turtätheten minskat både i stadstrafiken och på landsbygden. Därför säger vi nej till detta urusla förslag som endast prioriterar storstaden och försämrar tillgängligheten för resterande delar inom kommunen.

Förebygg brott och ta krafttag mot brottsligheten

Den upplevda tryggheten i Örebro kommun har försämrats. Narkotikaförsäljning sker öppet på fler och fler platser och gängkriminaliteten med dess effekter har i det närmaste blivit vardag. Kommunen måste sätta ned foten och både stävja och försvåra för brottslingar, samtidigt som de laglydiga medborgarna ska skyddas. Det behövs en ordentlig utökning av antalet patrullerande ordningsvakter och det behövs även en utökning av kameraövervakningen.

Högre krav – Anpassning istället för integration

Vi är anhängare till talesättet ”ta seden dit man kommer” och erbjuder som alternativ till integrationspolitiken att det ska ställas förväntningar och krav på invandrare, att de ska anpassa sig till det svenska samhället. Så är det tyvärr inte idag. Vid kontakt med kommunen erbjuds ofta tolk helt kostnadsfritt, även till personer som bott i Sverige i decennier och som borde förväntas ha lärt sig svenska. Detta sänder inte bara fel signaler utan är också kontraproduktivt och leder till en ökad segregation. Kravlösheten måste ersättas med höjda förväntningar. Vi menar att det största ansvaret för individens integration i det nya samhället främst ligger hos individen själv.

En mänskligare äldreomsorg

För människor som framlever sina sista år på äldreboenden är det viktigt att bryta den ofta enformiga tillvaron med glädjefyllda aktiviteter. Dels handlar det om att skapa mötesplatser, men det handlar även om andra typer av rekreation. Det är välkänt att musikaktiviteter främjar hälsa och livsglädje hos såväl boende som personal. Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens huvuduppgift - som att följa med äldre på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata eller hjälpa till med alldagliga sysslor - så blir äldreomsorgen mer mänsklig och omtänksam. Vi får heller inte glömma bort det arbete som frivilligorganisationer och andra volontärer gör och som är viktiga resurser som måste tillvaratas.

Aktuellt

Sverigedemokraterna Örebro presenterar äldresatsning

Sverigedemokraterna Örebro presenterar idag sina satsningar på äldreomsorgen och äldres villkor under kommande mandatperiod. Satsningen innebär 200 miljoner kronor mer på området under en mandatperiod än vad som hittills presenterats av det socialdemokratiska styret. Prioriterade områden inom satsningen är en förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen, satsning på att stärka personalens svenskkunskaper, återinfört högkostnadsskydd inom färdtjänsten […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Örebro län