Välkommen till

SD Örebro

Krafttag mot otryggheten!

Sverigedemokraterna Örebro bildades som kommunförening år 2008. Innan dess sköttes verksamheten av partidistriktet. I fullmäktigevalet 2010 vann vi fyra mandat, och 2014 vann vi ytterligare två mandat. I valet 2018 ökade vi från 8,62% till 9,92%. Detta resulterade dock inte i något extra mandat. Under mandatperioden 2018-2022 har vi 6 mandat i Örebros kommunfullmäktige som för sverigedemokratisk politik.

Nuvarande ordförande Joakim Sjögren har varit ordförande sedan år 2021. Kommunalråd för mandatperioden 2018-2022 är Helena Ståhl.

Nej till superbussarna

Ett fullt införande av superbussar (BRT) kan kosta uppemot en miljard kronor, samtidigt som skola, vård och omsorg går på knäna. Det är i dagsläget oklart hur projektets senare etapper ens ska finansieras. Problematiken med köbildning i trafiken under rusningstid kommer förvärras, vilket kommer öka buller och utsläpp i stadsmiljön. De senaste åren har busslinjer lagts ned och turtätheten minskat både i stadstrafiken och på landsbygden. Därför säger vi nej till detta urusla förslag som endast prioriterar storstaden och försämrar tillgängligheten för resterande delar inom kommunen.

Förebygg brott och ta krafttag mot brottsligheten

Den upplevda tryggheten i Örebro kommun har försämrats. Narkotikaförsäljning sker öppet på fler och fler platser och gängkriminaliteten med dess effekter har i det närmaste blivit vardag. Kommunen måste sätta ned foten och både stävja och försvåra för brottslingar, samtidigt som de laglydiga medborgarna ska skyddas. Det behövs en ordentlig utökning av antalet patrullerande ordningsvakter och det behövs även en utökning av kameraövervakningen.

Högre krav – Anpassning istället för integration

Vi är anhängare till talesättet ”ta seden dit man kommer” och erbjuder som alternativ till integrationspolitiken att det ska ställas förväntningar och krav på invandrare, att de ska anpassa sig till det svenska samhället. Så är det tyvärr inte idag. Vid kontakt med kommunen erbjuds ofta tolk helt kostnadsfritt, även till personer som bott i Sverige i decennier och som borde förväntas ha lärt sig svenska. Detta sänder inte bara fel signaler utan är också kontraproduktivt och leder till en ökad segregation. Kravlösheten måste ersättas med höjda förväntningar. Vi menar att det största ansvaret för individens integration i det nya samhället främst ligger hos individen själv.

En mänskligare äldreomsorg

För människor som framlever sina sista år på äldreboenden är det viktigt att bryta den ofta enformiga tillvaron med glädjefyllda aktiviteter. Dels handlar det om att skapa mötesplatser, men det handlar även om andra typer av rekreation. Det är välkänt att musikaktiviteter främjar hälsa och livsglädje hos såväl boende som personal. Genom att utföra uppgifter som inte hör till vårdpersonalens huvuduppgift - som att följa med äldre på promenad, läsa högt ur böcker och tidningar, ta sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata eller hjälpa till med alldagliga sysslor - så blir äldreomsorgen mer mänsklig och omtänksam. Vi får heller inte glömma bort det arbete som frivilligorganisationer och andra volontärer gör och som är viktiga resurser som måste tillvaratas.

Aktuellt

Sverigedemokraterna överklagar kommunens motionshantering

Sverigedemokraterna har nu överklagat kommunens redovisning av motioner som ej har besvarats inom ett år. Under kommunfullmäktige den 25 maj 2022 hanterades återigen ärendet med en redovisning kring de motioner som ej har besvarats inom ett år. Det är en sorglig läsning då ett 50-tal motioner ligger och väntar på beredning och många av dem […]

läs mer

De kommunalägda vindkraftverken ska säljas när vi tar över styret

P4 Örebro har idag intervjuat kommunalråd Helena Ståhl (SD). Sverigedemokraterna är tydliga med att det inte tillhör kommunens kärverksamhet att driva energibolag. Vid ett maktskifte kommer vi verka för att sälja bolaget till den privata marknaden. Ett förslag som vi har fått gehör för från Moderaterna, Liberalerna och Örebropartiet. Lyssna på intervjun här: https://sverigesradio.se/artikel/vindkraftverken-kan-bli-till-salu-vid-maktskifte-i-orebro  

läs mer

Sverigedemokraterna stödjer förslaget om förstärkningar till Socialtjänsten

Moderaterna och Vänsterpartiet har i en pressträff annonserat att man ämnar förstärka Socialtjänstens resurstilldelning. Detta är ett förslag som Sverigedemokraterna ställer sig bakom, då det ger ökade möjligheter för Socialtjänsten att motverka den ökade vålds- och drogproblematik som överöser Örebro kommun. Kommunalråd Helena Ståhl (SD) kommenterar: ”Under bara de senaste två månaderna har vi haft […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Örebro län