Angående Kattungens förskola | Sverigedemokraterna i Örebro

Angående Kattungens förskola

Vi sverigedemokrater delar oron som finns bland föräldrar och intresseorganisationer kring flytten från Kattungens förskola. Båda dessa grupper upplever att beslutet har tagits utan ordentlig konsekvensbeskrivning.

Det finns också en legitim oro kring vad som kommer hända med teckenspråksmiljön samt barnens självförtroende och känsla av gemenskap, när döva och hörselskadade barn integreras med hörande elever på detta sätt. Genom den här typen av integration finns en klar risk att döva och hörselskadade barn kommer att uppleva sig som avvikande och marginaliserade, en farhåga som bekräftas av forskning.

På nämndsammanträdet ställdes vi politiker i princip inför fullbordat faktum  – en flyttprocess som redan var igång. Det enda beslutsunderlaget vi hade fått var en kort muntlig presentation från tjänstemännen.

Ett beslut om att avveckla Örebros enda förskola med den aktuella språkprofilen är ett beslut av alltför principiell karaktär för att fattas av förvaltningen. Framöver bör en översyn av nämndens delegationsordning genomföras, för att förhindra att denna situation uppkommer igen.

På förskolenämndens sammanträde yrkade vi därför i första hand på att beslutet skulle omprövas genom att tillfälligt stoppa flytten och lyfta in frågan där den hör hemma – i folkvald församling. På så vis skulle ärendet kunna genomgå en grundligare process med en ordentlig beredning. Endast vi, MP och V röstade för denna linje.

När förslaget att stoppa flyttprocessen röstades ned, föreslog vi att förvaltningen, efter flytten, skulle insamla synpunkter från berörda föräldrar om hur flytten påverkat deras barns mående, självförtroende och känsla av samhörighet. Detta förslag fick dock inte medhåll från något av de andra partierna.

Joakim Sjögren (SD)
Ledamot förskolenämnden