Rapport från fullmäktige 15 dec 2015 | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från fullmäktige 15 dec 2015

Årets sista fullmäktige bjöd på flera intressanta ärenden.

Bland annat diskuterades maktöverföring från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen (KS). Förslaget gick ut på att KS skulle få makten att ombudgetera mellan nämnder. Habib Brini (SD) kommenterade förslaget:

”Beslut om budget ska tas i fullmäktige. Det är vi som är den folkvalda församlingen och det är här som de viktiga besluten ska tas. Vi blir orade när allt mer makt flyttas till stängda rum.”

Under en av interpellation framkom att flera partier ur oppositionen var upprörda över att statsbidragen för fritidspengen inte har utnyttjats i tillräcklig utsträckning. Fritidspengen är ett ekonomiskt stöd som den förra regeringen inrättade för att barn i fattiga barnhushåll ska ha råd med fritidsaktiviteter för barnen. Det kan handla om ett fotbollsskor, ridhjälm och dylik utrustning. Tyvärr har alltså en stor del av potten inte fördelats ut. Inte för att Örebro kommun saknar barnfattigdom, tvärtom, vi har avsevärt högre barnfattigdom än riket. Anledningen att potten inte delats ut tycks snarare vara att kommunen inte tillräckligt väl har lyckats informera de som är berättigade.

Det är bra att flera andra partier lyfter frågan, men de har problem med trovärdigheten; Vi sverigedemokrater lade nämligen i maj 2015 ett ledamotsinitiativ i Vuxen- och arbetsmarknadsnämnden om att förbättra informationen om fritidspengen, bland annat genom automatiska utskick, påminnelsebrev och telefonkontakt. Samtliga övriga partier röstade då nej till det förslaget. Förslaget i sin helhet finns att läsa här.

En annan fråga som diskuterades var huruvida det är rätt att kommunen ökar sin belåning för att köpa vindkraftverk och för att driva flygplats. Vi sverigedemokrater ser visserligen att det ibland är klokt att låna till viktiga samhällsinvesteringar nu när räntan är så låg, men inte till ett vindkraftsprojekt som kommunen går back på och inte har den positiva inverkan på miljön som de andra 7 partierna tror. Kommunen ska köpa in sin energi och istället ägna sig åt sin kärnverksamhet.

På sammanträdet behandlades också kommunens nya jämställdhets- och ickediskrimineringsplan. I debatten yrkade vi på att stryka det avsnitt i planen som säger att så kallad ”positiv” särbehandling ska användas, samt det avsnitt som fastställer vilken andel av kommunens anställda som ska ha utländsk bakgrund. Vi menar att attribut som individen inte kan påverka, så som kön och etnicitet, aldrig ska vara en faktor vid rekryteringar eller uppsägningar. Denna plan har arbetats fram av en parlamentarisk grupp där Helena Ståhl har representerat SD. Helena har gjort ett splendiöst jobb där hon ensam stått upp för socialkonservativa värden mot 7 andra partiföreträdare.  

Med det sagt vill vi tacka alla de medlemmar, sympatisörer och förtroendevalda som kämpat för sverigevänlig politik under året. Nu hoppas vi att ni får en riktigt trevlig julhelg och är redo att fortsätta kämpa för Örebro och för Sverige nästa år, för vi har mycket kvar att göra innan vi får ett samhälle som präglas av trygghet och tradition.

God jul och gott nytt år!

Daniel Edström

Kommunalråd

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*