Föreningsstyrelsen | Sverigedemokraterna i Örebro

Föreningsstyrelsen

Ordförande

Joakim Sjögren

E-post: joakim.sjogren@sd.se

Telefon: 073-091 85 90

 

Övriga styrelsen

Vice ordförande: Helena Ståhl

Andre vice ordförande: Habib Brini

Ledamöter
Bo Ammer
David Larsson – Kassör, sekreterare
Tony Marogi
Jiema Makdesi

Suppleanter
Lena Lindén
Linnea Norberg
Michael Larsson
Sadeta Hatic

Revisorer
Per Söderlund
Patrik Nyström

Revisor suppleant
Greger Persson

Valberedning
Oscar Lundqvist – Valberedningsordförande
Anonym
Christer Johansson