Årsmöte 2015 | Sverigedemokraterna i Örebro

Årsmöte 2015

Den 15 januari höll kommunföreningen ett mycket välbesökt årsmöte. En ny styrelse valdes och Daniel Edström fick fortsatt förtroende att leda föreningen som ordförande.