Återvändande IS-terrorister är inte välkomna till Örebro | Sverigedemokraterna i Örebro

Återvändande IS-terrorister är inte välkomna till Örebro

Ledamotsinitiativ

Debatten om återvändande IS-terrorister pågår för fullt runtom i landet. Trots tydligt folkligt stöd för att omnämnda terrorister inte ska vara välkomna tillbaka till Sverige, har nuvarande regering ingen plan alls för hur de ska hanteras. Det blir, som Staffanstorps kommunstyrelseordförande uttryckte sig i en debattartikel, upp till kommunerna att ta ställning.

I Staffanstorp har man tagit ställning mot IS-terroristerna och tydligt deklarerat att de inte är välkomna till deras kommun. Det konkreta ställningstagandet är att neka dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice, såsom försörjningsstöd, hjälp till bostad, vuxenutbildning och liknande.

Även om utrymmet för en kommun att agera på det sättet må vara begränsat och trots den markanta risken att man skulle förlora en överprövning i förvaltningsrätten, måste en tydlig signal sändas ut.

Den politiska ledningen i Örebro måste tydligt markera att man varken tolererar eller förlåter de fruktansvärda brott mot mänskligheten som terrororganisationen IS har utfört. Ställningstagandet innebär att kommunen ställer sig på offrens och dessas anhörigas sida.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:

– Att Örebro kommun sluter upp bakom Staffanstorps kommuns hållning och tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism ska vara välkomna till Örebro.

 

För Sverigedemokraterna i Kommunstyrelsen:
Helena Ståhl (SD)

2 Kommentarer

  1. Daniel 15 augusti, 2019 Svara

    Det är ju ingen fråga om saken, klart som f*n att vi inte ska stödja terrorister som kommer tillbaka. Dom ska rätt in i borgen eller ut, inget annat

  2. Ove 20 juli, 2020 Svara

    Självklart ska de inte komma tillbaka. Punkt och slut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*