Hjälp oss stoppa BRT! | Sverigedemokraterna i Örebro

Hjälp oss stoppa BRT!

Delta i namninsamlingen för att kräva en lokal folkomröstning om Superbussarna – Bus Rapid Transit!

På grund av Covid-19 och vår gällande kommunallag måste namninsamlingen gå till på ett lite krångligare men ändå smittsäkert sätt. Digitala namninsamlingar är inte giltiga enligt gällande lag och du behöver därför hjälpa oss genom att själv skriva ut en blankett och skicka in den. Du kan skicka den antingen till oss eller till Liberalernas kansli.

 

Gör så här:

  1. 1. Hämta förtryckt blankett på denna sida.
  2. 2. Skriv ut, skriv under och låt fler i din vänkrets signera blanketten.
  3. 3. Skicka in listan till oss eller Liberalerna via brev, adress finns på blanketten.

OBS! Alla uppgifter, även personnummer: ÅÅMMDD-XXXX måste vara med för att underskriften ska vara giltig. Detta kräver kommunallagen, se faktaruta.

 

Blankett med partilogga.
 SD – Namninsamling BRT (992 kB)

Blankett utan partilogga.
 Neutral – Namninsamling BRT (940 kB)

Utdrag ur

Kommunallag (2017:725)

Folkinitiativ

2 §   Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Lag (2019:835).

Vår kritik kring BRT

Utredning och beslutsunderlag är från 2015 och är inte kopplat till vår stadsbild. Nyttan till själva projektet är högst osäker, likaså den slutliga kostnaden. Utredningen pekar på ett antal estimerade värden, detta skapar många frågetecken. Ombyggnaden av infrastrukturen kommer även ta vägfiler i anspråk, vilket kommer ge ett kraftigt försämrat flöde för övrig motortrafik i Örebro.  Örebro kommun har i dag ett nytt system redan installerat som heter Smart Prio, systemet kan skapa digital BRT samt möjliggöra bättre framkomlighet för ALLA – även utryckande personal. Detta system är inte i drift i dag vilket är helt obegripligt!

 

Detta behövs för BRT

• Raka körsträckor.
• Egna enskilda busstråk isolerade för kollektivtrafik.
• 
Stationer snarare än hållplatser.
• 
Långa avstånd mellan stationerna.
• 
Störrre fordon med behov av längre svängradie.
• 
Omfattande ombyggnationer så bussarna får plats och kommer fram.

Hitta till Liberalernas kansli

Vanliga frågor

Är det inte försent med en folkomröstning?

Nej! Det är aldrig försent att stoppa ett dåligt projekt och BRT är fortfarande i första fasen.

Varför kommer krav om folkomröstning nu?

Sverigedemokraterna har sagt nej i varje instans till att införa BRT i Örebro kommun. De styrande och majoriteten av partierna har inte lyssnat till vad örebroarna vill. En folkomröstning är vårt sista försök till att få stopp på införandet av superbussar och omfattande ombyggnationer i Örebro, något som vi upplever att de flesta av örebroarna inte vill ha.

Sverigedemokraterna förespråkar alltid folkomröstningar i stora avgörande frågor, nu när fler partier visat intresse en reell möjlighet att faktiskt få till en folkomröstning om BRT.

Vad innebär min underskrift?

När vi samlat 12 000 underskrifter kommer vi ta alla namnunderskrifter till Kommunfullmäktige och där kräva en folkomröstning om BRT. Vår avsikt är att Örebro kommuns medborgare ska få vara med och föra fram sin åsikt på ett tydligt sätt till politikerna. Vi vill stoppa projektet och om en folkomröstning också visar att det även är majoriteten av örebroarnas vilja så ökar trycket på de styrande att faktiskt lyssna.

Varför krävs ett komplett personnumer?

Personnummer med formatet: ÅÅMMDD-XXXX, krävs då Länsstyrelsen måste kunna verifiera varje underskrift för att kontrollera om den som skrivit under är boende och röstberättigad i Örebro kommun. Bara myndiga personer skrivna i Örebro kommun räknas.

Får bara medborgare i Örebro kommun skriva under, detta påverkar ju hela länet?

Ja! Endast röstberättigade i Örebro kommun får skriva under denna namninsamling, då detta gäller en folkomröstningen kring ett kommunalt taget beslut. Självklart skapar BRT effekter för kollektivtrafiken i hela länet, då Region Örebro län till följd av detta ändrar om sina busslinjer, så vi förstår frustrationen. Istället föreslår vi att du delar detta med släkt och vänner som är boende i Örebro kommun.

Samarbetar ni med Liberalerna och Örebropartiet med denna insamling?

Det finns ett indirekt samarbete mellan oss och Liberalerna, men det är inte formellt på något sätt. Vi var redan i startgroparna att påbörja liknande initiativ när Liberalerna annonserade denna insamling. Istället för att varje part har en helt egen insamling samlar vi krafterna genom att använda Liberalernas blanketter så underskriften går till samma insamling. Varje insamlande part agerar fristående och har än så länge ingen gemensam organisering.

Spelar det någon roll vems av era blanketter jag skriver under?

Nej! I dagsläget finns fyra olika blanketter, där endast sidfoten är vad som skiljer. Antingen är det en blankett med vår, Liberalernas eller Örebropartiets logotyp, eller så saknar den logotyp helt i syfte att vara neutral. Så länge inget annat än sidfoten skiljer sig i blanketten tillhör det samma insamling. Därav kan du skriva på vilken av dessa du vill.

2 Kommentarer

 1. Marie Källgren 6 maj, 2021 Svara

  Trist att man måste ladda ner blanketten. Har ingen skrivare. Går det inte att få underskrift utav er, med personnummer o namn?

  • Författare
   Oscar Lundqvist 17 juni, 2021 Svara

   Mejla oss dina uppgifter så kan vi skicka blankett till dig!

   Mejl: orebro@sd.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*