Budgetförslag Örebro kommun för år 2022 | Sverigedemokraterna i Örebro

Budgetförslag Örebro kommun för år 2022

Sverigedemokraterna Örebros budgetförslag för år 2022

Örebro inte längre är den kommun den en gång var! Otryggheten bara växer och när människor inte vill gå ut på kvällarna på grund av rädsla för hälsa, liv och lem, då har det gått bra långt. Människor ska inte vara rädda för att bli rånade och förnedrade för att de vill gå ut. Visst ska kommunen vara transparent gentemot medborgarna och offentliggöra statistik över hur läget är i reda siffror. Men upplevd otrygghet är lika begränsande för individen som de incidenter som verkligen händer och sker. Därför blir det fel att bara redovisa statistik över begångna brott när man pratar om hur trygg eller otrygg en plats, stad eller kommun är. Gator och torg ska tillhöra örebroarna, inte ett fåtal personer som håller på med kriminalitet och andra skumraskaffärer.


För att så att säga ta tillbaka det offentliga rummet satsar Sverigedemokraterna i denna budget 30 miljoner kronor på ett omfattande trygghetspaket. Människor i rörelse skapar trygghet som i sin tur leder till att fler människor vågar sig ut med ytterligare ökad trygghetskänsla som följd. Med en markant ökning av patrullerande uniformspersonal och förbättrad belysning sätter vi i gång den positiva spiralen. Det behöver ses över hur växtlighet är placerad ur ett trygghetsperspektiv samt en utökning av den kamerabevakning som redan finns. Kommunen kan initiera nya brottsförebyggande arbetssätt och de faktiskt som faller offer för brott ska få det stöd och den stöttning de behöver. Även Örebro kommuns beredskap inför kommande kriser är en viktig pusselbit i trygghetsarbetet riktat mot medborgarna. Trygghet innebär inte bara frihet att våga vistas var man vill när man vill det, utan det handlar också om att veta att det finns ett socialt skyddsnät som fångar upp när man blir gammal och behöver stöd. I den här budgeten satsar vi sverigedemokrater drygt 46 miljoner kronor på ett Äldrepaket riktat mot vårdboendena och hemtjänsten i kommunen. Förutom grundläggande förbättringar som kompetensutveckling av personal inom hygienrutiner och förbättrande kunskaper i det svenska språket, kan satsningen också ge möjlighet till extra guldkanter i vardagen för de äldre.


Utöver dessa välbehövliga satsningar på välfärden ser Sverigedemokraterna även en möjlighet att sänka skatten för kommuninvånarna med 5 öre per intjänad hundralapp. Det utrymmet hittar vi genom att renodla kommunens verksamhet och skala ned den till det en kommun faktiskt ska syssla med. Vi omfördelar monetära medel ifrån bidrag inom vuxenkulturen, som inte är kopplad till det svenska och lokala kulturarvet. En genomrensning sker även bland de kommunala bolag som inte har bäring kring kommunens faktiska uppdrag. Vi ställer också högre krav på personer som invandrat, med noggrannare kontroll kring bidrag och utbildning, i syfte att bland annat upptäcka och åtgärda de fusk som troligen bedrivs på daglig basis. Skrytprojektet med ”superbussar” menar vi ska läggas ned direkt. När vi rensat bland överskottsfinanserna ser vi att det finns utrymme för den i det närmaste symboliska skattesänkningen, trots att vi satsat stort på de områden inom välfärden som behöver tillskott. Det ändrade fokuset att finansiera och förvalta kommunens kärnverksamheter, är även det uppdrag som Örebro kommuns befolkning faktiskt förväntar sig från samhällskontraktet. Kommunens kärnverksamhet är vårt intresse, det är där vi vill finansiera, det är där vi vill utveckla för att ge en stark trygghet till alla i vår kommun.

 Sverigedemokraterna Örebro Kommun – Budget för 2022 (19,1 MB)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*