Budgetförslag 2018 | Sverigedemokraterna i Örebro

Budgetförslag 2018

Hösten 2018 presenterade SD Örebro sin senaste budget (klicka här för att läsa budgeten i sin helhet).

Liksom tidigare år prioriteras satsningar på skola, hemtjänst och trygghetsskapande åtgärder. Särskilt fokus har också lagt vid trafikproblemen i staden.

”De äldre är en förbisedd grupp. Vi vill satsa på fler medarbetare inom hemvården, sänkta avgifter för kosttjänst och trygghetslarm. Vi måste också höja kraven på de anställdas svenska-kunskaper. ” säger Daniel Edström, kommunalråd för SD Örebro.

Gällande trygghetsfrågan kommenterar han:

”Kommunen måste ta krafttag på trygghetsområdet. Vi föreslår kraftigt utökad kameraövervakning och väktarresurser för att skapa lugn och ro i våra bostadsområden” fortsätter han.

Ett annat område som får stor uppmärksamhet i budgeten är trafikproblemen i staden.

”Trafiksituationen i Örebro är bedrövlig. Vi måste sluta slösa skattepengar på att göra viktiga trafikleder smalare” konstaterar han.