Dags att leva upp till era fina ord om landsbygden | Sverigedemokraterna i Örebro

Dags att leva upp till era fina ord om landsbygden

Dags att leva upp till era fina ord om landsbygden

För bara några år sedan antog Örebro kommun sitt nya landsbygdsprogram. Programmet innehöll stora utfästelser om att vi skulle sträva efter en levande landsbygd, och att detta endast kan uppnås genom dialog med de som bor där och en lyhördhet inför deras synpunkter. Programmet pekar särskilt ut tillgången till skolor som avgörande för att vardagen ska kunna gå ihop för de som bor och verkar där.

Men hur omsätts dessa fina ord i praktiken? Inte alls, visar det sig i fallet med Kilsmo skola. Där verkar de styrande partierna ha bestämt sig för att lägga ned skolan trots de omfattande lokala protesterna. Och protesterna är berättigade: Av allt att döma är det en skola som fungerar mycket bra, som har både nöjda föräldrar och trygga elever, vilket tyvärr är mer än man kan säga om många andra skolor i Örebro kommun. Elevunderlaget må vara litet, men antalet barn i förskolan tyder på att elevunderlaget snart kommer bli betydligt större.

Kilsmo skola är också helt avgörande för att barnfamiljer i Kilsmo med omnejd ska kunna få livspusslet att gå ihop. Vissa föräldrar vittnar om att de inte vet om de kommer kunna bo kvar i Kilsmo, och att de aldrig skulle flyttat dit från första början om det inte funnits en skola. Det är uppenbart att en skolnedläggning skulle innebära ett hårt slag mot bygdens attraktivitet och för vår gemensamma strävan efter en levande landsbygd. Det är ett slag inte bara mot Kilsmo utan även mot andra närliggande samhällen – exempelvis skulle boende runt Brevens Bruk kunna få flera mil till närmsta skola.

Därför tycker vi att det är dags för de styrande partierna att bekänna färg – Vill de utveckla en levande landsbygd i lyhörd dialog med de som bor i bygden, eller vill de inte det?

Helena Ståhl
Kommunalråd SD Örebro

Joakim Sjögren
Skolpolitisk talesperson SD Örebro

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*