Fallande skolresultat – rimmar illa med besparingar! | Sverigedemokraterna i Örebro

Fallande skolresultat – rimmar illa med besparingar!

Fallande skolresultat – rimmar illa med besparingar!

Majoriteten i kommunen har ännu en gång visat på sin oförmåga att prioritera rätt.

 

I många år har de styrande partierna hyllat den stora befolkningstillväxten i kommunen. Man har hävdat att det tryggar välfärden. Om så är fallet, varför väljer nu den styrande koalitionen att skära ner över 70 miljoner från kommunens skolor?

Det finns flera förklaringar till detta, men den förmodligen viktigaste förklaringen är att trots den höga befolkningstillväxten så har skatteintäkterna inte ökat i samma utsträckning. Våra samlade resurser växer, men det är nu så många som ska dela på dem att varje skolbarn nu får hålla till godo med en krympande del.

I grunden handlar detta om att de senaste årens höga befolkningstillväxt till största delen utgörs av utrikesfödda, som i mindre utsträckning än andra svenskar arbetar och betalar skatt, men som samtidigt är minst lika benägna att nyttja välfärden.

När resursbristen nu gör att det börjar tummas på våra barns skolgång, och i längden deras framtid, är det hög tid att de styrande partierna i kommunen erkänner att deras ensidiga hyllande av befolkningstillväxten faktiskt varit lite naivt.

Nästa steg är att börja göra något åt problemet med det växande gapet mellan skatteintäkter och välfärdskostnader. Vi sverigedemokrater har sedan länge ett brett program för detta. Vi vill knyta fler välfärdstjänster till medborgarskapet, stimulera till frivillig återvandring för personer i utanförskap samt införa en nollvision mot irreguljär asylinvandring. Detta kommer att frigöra pengar så att vi kan ge barnen de resurser de förtjänar, istället för de nedskärningar de nu får.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*