Förbättra information om fritidspeng | Sverigedemokraterna i Örebro

Förbättra information om fritidspeng

Ledamotsinitiativ

Att problematiken med barnfattigdom är svår i Örebro kommun är välkänt. Fritidspengen, som kan sökas av hushåll med långvarigt beroende av försörjningsstöd, är en viktig del i bekämpningen av fattigdomsproblematiken. Det kan hjälpa unga i fattiga hushåll att engagera sig i organiserad fritidsverksamhet, något som vi vet är en av de allra bästa skyddsfaktorerna för missbruk, kriminalitet och andra former av destruktiv normavvikelse.

Vi sverigedemokrater ser också fritidspengen som ett sätt att motverka utanförskap bland grupper med utländsk bakgrund. Genom fritidsaktiviter kan barn i utanförskapsområden involveras i fritidsaktiviteter och ges fler kontaktytor med majoritetssamhället.

Samtidigt är det många hushåll idag, inte minst bland de utrikes födda, som inte känner till att det finns en möjlighet att söka fritidspeng.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi:

  • Att förvaltningen ges i uppdrag att utforma rutiner och praxis som innebär att så fort någon blir berättigad till fritidspeng ska ett informationsbrev automatiskt sändas ut (dock maximalt ett utskick per år)
  • Att om mottagaren av informationsbrevet inte utnyttjar möjligheten att söka fritidspeng, skall ett påminnelsebrev utsändas efter en månad. Om ansökan om fritidspeng fortfarande inte inkommit en månad efter påminnelsebrevet, så ska lämplig tjänsteman söka kontakt med vårdnadshavare via telefon.

För Sverigedemokraternas grupp i nämnden

 

Joakim Sjögren

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*