Fullmäktigerapport 25/3-2015 | Sverigedemokraterna i Örebro

Fullmäktigerapport 25/3-2015

Senaste kommunfullmäktige dominerades av den fördjupade handlingsplanen för järnvägsområdet Gustavsvik – Svampen. Tjänstemännen har gjort ett digert arbete där planen är att hela området ända från Gustavsvik till Svampen ska rustas upp och snyggas till. Detta projekt kommer ta många år och man kommer börja med södra stationen där man kommer bygga en mer parkliknande yta. Det finns också i planen ett pendeltågsbyggande som ska länka samman Örebro med grannkommunernas större orter.

På det stora hela ställer sig vi i SD oss positiva till handlingsplanen. Det är dock märkligt att man inte tagit säkerhetsfrågorna i större beaktning mer än att man kommer satsa på mycket ljusa ytor och belysning. Med tanke på dagens utveckling i Örebro där våldsbrott och överfall eskalerat borde man införa trygghetszoner och utöka kameraövervakningen. Det kommer också bli intressant hur denna ombyggnad kommer påverka trafikflödet från söderinfarten då den idag är mycket belastad.