Interpellation om den kommunala vindkraftssatsningen | Sverigedemokraterna i Örebro

Interpellation om den kommunala vindkraftssatsningen

Motion

Kommunens vindkraftssatsning går idag redan svagt och riskerar att gå förödande stunder till mötes om subventionen dras bort. Med en beräknad livslängd på 25 år bygger bärkraften i investeringen helt och hållet på fortsatta skattesubventioner vad gäller energiskatt, ersättning med elcertifikat och en nedsatt fastighetsskatt, vilket finansieras av övriga elkonsumenter och skattebetalare.

Mindre elkraftsproducenter har idag ofta stora problem till följd av låga elpriser och låg ersättning för de tilldelade elcertifikaten. En vindkraftssatsning från kommunens sida blir mot denna bakgrund än mer diskutabel, jämfört med att för skattebetalarnas räkning istället upphandla så billig elenergi som möjligt. Då slipper man riskera den ekonomiska baksmällan vid eventuella politiska beslut som leder till att ovan nämnda subventioner slopas.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga:

1. Vad skulle det ekonomiska utfallet bli för Örebro kommun om de ovan nämnda subventionerna skulle försvinna?

2. Har kommunen någon plan för hur man ska agera om de ovan nämnda subventionerna skulle försvinna?

För Sverigedemokraterna:
Daniel Edström

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*