Kontaktuppgifter | Sverigedemokraterna i Örebro

Kontaktuppgifter

För övergripande frågor om vår kommunpolitik:

Daniel Edström, kommunalråd, 076 – 551 49 03, daniel.edstrom@orebro.se

 

För frågor gällande skola och barnomsorg:

Joakim Sjögren, politisk sekreterare, 073 – 091 85 90, joakim.sjogren@orebro.se

 

För frågor gällande byggande, trafik och kultur:

Helena Ståhl, politisk sekreterare, 076 – 496 83 88, helena.stahl@orebro.se

 

För frågor gällande äldreomsorg och funktionshindrade:

David Larsson, politisk sekreterare, 076 – 496 85 61, david.larsson@orebro.se

 

För frågor gällande landsbygdsfrågor:

Jimmy Larsson, ledamot landsbygdsnämnden, 070-864 59 68, jimmy.h.larsson@sd.se

 

För skolarbeten:

Joakim Sjögren, politisk sekreterare, 073 – 091 85 90, joakim.sjogren@orebro.se