Musikalisk underhållning på våra äldreboenden | Sverigedemokraterna i Örebro

Musikalisk underhållning på våra äldreboenden

För människor som framlever sina sista år på äldreboenden är det viktigt att bryta den ofta enformiga tillvaron med glädjefyllda aktiviteter. Alla vet att musikaktiviteter främjar hälsa och livsglädje hos såväl intagna som personal som arbetar hårt under tidsknappa villkor.

Det finns många grupper och enskilda som kan och vill hjälpa till med det som är så uppskattat, nämligen sång och musik. Dessa personer och grupper erbjuder sina tjänster till mycket blygsamma summor.

Ifall kommunen genom ett särskilt ekonomiskt stöd riktat till äldreboenden skulle kunna kompensera kostnader som kan uppstå för de musikaliska grupperna, kan detta i sin tur leda till att den musikaliska verksamheten kan utvecklas samt att äldre på våra äldreboenden får en stimulerande vardag.

Sverigedemokraterna yrkar:

– Att programnämnd Social Välfärd får i uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom berörda nämnder att få stimulerande musikunderhållning.

 

För Sverigedemokraterna:

Sigvard Blixt Laszlo Petrovics Habib Brini

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*