Ny valsedel till kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Örebro

Ny valsedel till kommunfullmäktige

Den 15 januari hölls kommunföreningens årsmöte. På årsmötet fastställdes de valsedlar som SD Örebro kommer gå till val på. Nedan redovisas de sju första namnen i varje valkrets.

Valkrets Örebro Norra

 1. Daniel Edström, gruppledare
 2. Daniel Spiik, vice gruppledare
 3. Helena Ståhl, politisk sekreterare
 4. Jimmy Larsson, egenföretagare och fullmäktigeledamot
 5. David Larsson, politisk sekreterare
 6. Abraham Begallo, restaurangägare
 7. Majlis Telemo, fd gruppledare SD Hallsberg

Valkrets Örebro Södra

 1. Daniel Spiik, vice gruppledare
 2. Daniel Edström, gruppledare
 3. Helena Ståhl, politisik sekreterare
 4. Jimmy Larsson, egenföretagare och fullmäktigeledamot
 5. David Larsson, politisk sekreterare
 6. Abraham Begallo, restaurangägare
 7. Majlis Telemo, fd gruppledare SD Hallsberg