Paneldiskussion med Rädda Barnen 13/11 | Sverigedemokraterna i Örebro

Paneldiskussion med Rädda Barnen 13/11

På Stadsbiblioteket den 13 november anordnade Rädda Barnen en paneldiskussion med politiker och elever som berörde ämnet elevdemokrati och hur man kan fördjupa ungdomars deltagande i demokratiska processer. Joakim Sjögren företrädde Sverigedemokraterna och efteråt var han nöjd med diskussionen.

– SD har alltid varit ett parti som värnat decentralism och demokratiskt direktinflytande. I diskussionen fick jag möjlighet att framhäva denna sida hos partiet. Men viktigast av allt fick jag inlyssna ungdomarnas synpunkter och fick höra om initiativ som de tagit för att organisera andra ungdomar.

Debatten pågick ungefär en timme.