Parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum | Sverigedemokraterna i Örebro

Parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum

Parkeringsanläggning utanför staden med bussförbindelse in till centrum

Motion till Örebro kommunfullmäktige 2015-06-17

Parkeringssituationen i Örebros stadskärna upplevs idag av många som mycket svår, särskilt vissa tider på dygnet. Något som skulle kunna avhjälpt situationen hade varit att bygga fler p-platser centralt, men från politiskt håll finns en motvilja mot att bygga fler p-platser. En del tycks till och med tycka att det vore bra om parkeringsplatserna blev ännu färre, för att göra det så oattraktivt som möjligt att välja bilen.

I frågan om att bygga fler p-platser centralt finns en intressekonflikt mellan å ena sidan centrumhandeln, som vill att bilisters tillgänglighet till staden ska vara god, och å andra sidan gång- och cykeltrafikanter som gärna ser minskad biltrafik i stadskärnan.

Ett sätt att komma ifrån intressekonflikten vore att etablera en parkeringsplats precis utanför staden, lokaliserad på ett sätt som gör att den är lättillgänglig oavsett från vilket håll man kör in till Örebro.

Från denna parkeringsplats skulle man dels kunna ha avgiftsfri parkering och dels kunna ha kostnadsfri busstrafik som skjutsar de nyparkerade bilisterna till och från strategiska besökspunkter i centrum.

Detta skulle kunna medföra att fler väljer att parkera utanför staden istället för inuti. På så vis minskar biltrafiken i stadskärna, inte genom piska utan med morot. På en och samma gång tar man hänsyn till gång- och cykeltrafikanternas önskan om mindre biltrafik och samtidigt bilisters önskan om bättre tillgänglighet. Frågan är värd att utredas av kommunen. I utredningen bör man bland annat titta på lämplig lokalisering och ta fram ett kostnadsförslag.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna

– Att kommunen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för anläggning av en parkeringsplats i stadens periferi, med kostnadsfri parkering och kostnadsfri bussförbindelse till centrum.

 

Daniel Spiik Habib Brini

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*