Politiska sekreterarens rapport från kommunfullmäktige 25/2 -15 | Sverigedemokraterna i Örebro

Politiska sekreterarens rapport från kommunfullmäktige 25/2 -15

På kommunfullmäktige 25 februari behandlades bland annat SD-motionen ”Riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet”. Motionen i dess helhet kan du läsa här. Motionens syfte var att stadfästa riktlinjer som idag saknas eller endast är informell praxis, nämligen att skattemedel inte bör gå till starkt politiserad kulturverksamhet, och inte heller till kulturyttringar vars enda syfte är att förmedla sitt budskap genom extrem chock och provokation. Detta eftersom det är viktigt att de offentliga subventionerna av kulturverksamhet främst bör inrikta sig på kultur som är öppen och inkluderande, och inte smal kultur som främst vänder sig till en liten kulturradikal elit. Skattefinansierad kultur bör istället tillgängliggöras och utformas på ett sätt som gör att de breda folklagren – de som faktiskt betalar för den – kan identifiera sig med den.

Motionen väckte en  livlig debatt där vi möttes av vilda och grundlösa anklagelser från sjuklövern om att vi vi vill begränsa yttrandefriheten för kulturskapare, och att vår kulturpolitik var att likna vid den som Nazityskland bedrev på 30-talet. Om man inte får skattepengar som belöning för ens konstverk så har man tydligen fått sin yttrandefrihet kränkt. En miljöpartist hävdade också att han själv minsann blev provocerad av delar av det svenska kulturarvet, så som tavlor av gamla svenska kungar. En annan sjuklöver-ledamot, hemmahörande i vänsterpartiet, bestämde sig för att genomföra en PR-kupp genom att under sitt anförande hänga sin handväska på talarstolen och sedan uppmärksamma plenisalen om detta – en tydlig referens till den så kallade ”kvinnan med handväskan” som fotograferades under en nazistisk demonstration i Växjö 1985, då kvinnan i fråga drämde sin handväska i huvudet på en nazist.

Glorifiering av våldshandlingar, även lättare och till synes ganska harmlösa sådana, tycker jag personligen inte hör hemma i en demokratisk församling. Särskilt inte från ett parti som har så grova problem med vålds- och revolutionsromantik i sitt ungdomsförbund. Insinuationen att vi sverigedemokrater är att jämställa med vedervärdiga samhällsomstörtande nazister är också rent osmaklig. Jag trodde nog faktiskt i min naivitet att det offentliga debattklimatet hade utvecklats längre än så, och att det politiskt korrekta glåpordet för sverigedemokrater numera var ”främlingsfientliga” snarare än ”nazister”, men kanske var jag lite väl optimistisk.

Hela sammanträdet kan du se här (förmiddagspasset) och här (eftermiddagspasset). Debatten om ovan nämnda motion kommer i slutet på eftermiddagspasset.

Joakim Sjögren
Politisk sekretare