PRESSMEDDELANDE – Vi kräver en extra granskning av de ogiltiga underskrifterna | Sverigedemokraterna i Örebro

PRESSMEDDELANDE – Vi kräver en extra granskning av de ogiltiga underskrifterna

Vi kräver en extra granskning av de ogiltiga underskrifterna

Vi har idag fått vetskap om att 4 500 av de underskrifter som lämnats in för att få till stånd en folkomröstning rörande BRT anses vara ogiltiga. Sverigedemokraternas kommunalråd Helena Ståhl kommenterar:

”Detta besked är minst sagt förvånande! Dessa underskrifter, som kommunen anser vara ogiltiga, behöver granskas en extra gång för att säkerställa att de faktiskt är ogiltiga.”

Av 15 500 inlämnade namn anses alltså nästan en tredjedel vara ogiltiga, vilket då gör att vi inte når upp till det antal giltiga underskrifter som krävs för att få till ett ärende om folkomröstning i Kommunfullmäktige. Ett besked som inte riktigt överensstämmer med våra egna kontrollräkningar som skedde före inlämningen.

”Vi hade säkerställt att minst 13 000 av de inlämnade underskrifterna var giltiga innan de lämnades in” konstaterar Helena Ståhl. ”Att det fanns ungefär 2 000 som låg i gråzon var vi medvetna om, men att det skulle vara nästan det dubbla som inte skulle vara giltiga har vi svårt att tro.”

Att de styrande inte velat få upp frågan i Kommunfullmäktige vet vi om. De verkar själva rätt medvetna om att opinionen är emot dem i denna fråga. Partierna i styret har även yttrat i tidigare frågor om folkomröstningar att ”folket kommer rösta fel” kopplat då till frågan om att införa storregioner. Denna inställning verkar leva kvar och Lennart Bondesson (KD) har själv nyligen offentligt yttrat att han anser denna folkomröstning vara odemokratisk. Att då knappt ett år före valet inte ens vilja ha upp ärendet på Kommunfullmäktige, då det är politiskt självmord att rösta nej till en folkomröstning, är förståeligt. Det får dock Sverigedemokraterna att starkt ifrågasätta hur ogiltiga dessa underskrifter egentligen är.

”Inför att beslut om denna folkomröstning kommer upp i Kommunstyrelsen, så måste dessa ogiltiga underskrifter granskas extremt noga. Vi kan inte ha spekulationer kring om en betydande del av de ogiltiga underskrifterna faktiskt är giltiga, utan vi behöver fakta på bordet. Frågan är för viktig för att snubbla på målsnöret på detta vis. Faktum kvarstår, även om inte tillräckligt antal underskrifter ses som giltiga enligt kommunallagen, så har ändå minst 10 procent av Örebros röstberättigade krävt en omröstning i denna fråga” avslutar Helena Ståhl.

 

Kontaktuppgifter
Helena Ståhl Sverigedemokraterna Örebro kommun
Kommunalråd, ledamot i Programnämnd samhällsbyggnad

Tel: 076-496 83 88
E-post: helena.stahl@orebro.se

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*