Debatt – Public service måste göras om | Sverigedemokraterna i Örebro

Debatt – Public service måste göras om

Public service måste göras om

Replik till Martha Wiklund (V) om public service

 

I en välfärdsstat som Sverige är symbiosen mellan en skattefinansierad opartisk medieaktör och kommersiell media grunden för en välfungerande, korruptionsfri och transparent demokrati. Granskning av partier sker dagligen inom public service, men kommersiell media har i övervägande del av fallen granskat inte bara partier, utan också dess företrädare.

Vänsterpartiets Martha Wiklund är uppenbart missnöjd med hur kommersiell media, bland annat under EU-valet, lyfte fram Malin Björks höga traktamenten och inköp av genitala prydnadssaker som skattebetalarna fått bekosta. Att det heller inte gått så bra för vänsterorienterade ETC eller Örebrokuriren är även det ett bakslag för Vänsterpartiet och debatten om public service nya fokus kring konkurrensneutralitet kommer då i ett helt annat ljus.

Många upplever nämligen att skattefinansierade public service under flera års tid, brustit i sitt uppdrag om saklig informationsförmedling med opartiskt innehåll och kontinuerligt blivit beskyllt för att vara vänstervriden. Sverigedemokraterna är starkt kritiska kring hanteringen av public service agerande och upprepade brister i sin opartiskhet. Tänk om samma kritik hade funnits hos andra skattefinansierade verksamheter som polisen, domstolen eller inom sjukvården, hade man ignorerat det med? Det är av absolut största vikt att vi känner tillit till det mediebolag vars främsta uppgift är att vara oberoende. Annars går vi mot ett än mer ökat politikerförakt och minskad tilltro för journalistkåren.

 

Sverigedemokraterna föreslår därför ett antal åtgärder för att motverka denna utveckling. Främst genom en sammanslagning av de tre bolagen till ett gemensamt public servicebolag. Något som kommer leda till ytterligare effektivisering, samt underlätta den medieutveckling som branschen nu ställer om till. Mediebolagen specialiserar sig numera inte enbart på ett format, utan trenden är att syssla med såväl tv och radio som textbaserat medieinnehåll. För att public servicebolagen fortsatt ska vara relevanta i framtidens mediesfär måste de anpassa sig. Fortsättningsvis behövs mer konkreta förslag för att stärka oberoendet och opartiskheten.

Därför vill Sverigedemokraterna tillsätta en utredning som tar vid där den förra slutade, om hur vi kan konstruera ett nytt modernare public servicesystem, med starka inbyggda mekanismer som i den mån det går, utgör grunden för en opartisk medieaktör. På detta sätt når vi den bästa möjliga balansen mellan kommersiell och skattefinansierad media.

 

Helena Ståhl
Oppositionsråd (SD)
Örebro Kommun

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*