Rapport från fullmäktige maj 2016 | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från fullmäktige maj 2016

I maj månads kommunfullmäktige höll SD hög profil.

Det började med två enkla frågor ställda av SD:s kommunalråd Daniel Edström till kommunstyrelsens ordförande. Den första handlade om kaoset i Oxhagen och Vivalla där Edström frågade hur man avser att komma till rätta med den tilltagande laglösheten, våldet och bristen på respekt för svenska samhället i Oxhagen och Vivalla. Kommunledningen svarade att lösningen är fritidsgård, socialt umgänge och dialog. Dalt- och pjoltpolitiken ska fortsätta, helt enkelt.

Den andra frågan handlade om hur många privata aktörer som köpt in sig på det vindkraftskooperativ som fullmäktige beslutade att starta 2013. Där fick vi till svar att inget har åstadkommits på området. Det är inte så konstigt menar vi – vi var kritiska mot beslutet redan från början. Vindkraft är inte framtiden utan en onödigt dyr och oberäknelig energikälla.

Det blev också debatt om flyktingpolitiken där de rödgröna partierna debatterade sinsemellan hur man ska kunna öka flyktingmottagandet i kommunen. Alla utom SD var mycket nöjda med hur flyktingmottagandet hittills bedrivits. Liberalernas kommunalråd framhöll att Sverige är ett internationellt föredöme vad gäller flyktingmottagande och att mottagandet fungerat ”alldeles förträffligt”.

Nästa stora punkt på dagordningen var kommunledningens förslag att höja maxtaxan inom äldreomsorgen med 10%. Här var vi sverigedemokrater tydliga med att vi inte kan acceptera nedskärningar på våra äldre och att våra budgetförslag innehåller en generösare politik gentemot våra äldre.

Vidare behandlades också en motion från SD om att kommunen ska sluta sopa problem under mattan och börja redovisa den statistik som visar på hur samhället håller på att dras isär. Ett exempel på sådan statistik är hur skillnaderna i skolresultat mellan utrikes och inrikes födda växer, något som hotar vår framtid som kunskapsnation. Svaret vi fick från de övriga partierna är att det är fel att redovisa statistik uppdelad efter härkomst, och att det inte går att säga vem som har utländsk bakgrund och ej. Då påpekade vi att svenska myndigheter redan för statistik efter härkomst och att SCB har en definition för utländsk bakgrund. De övriga partierna ville dock inte lyssna på det örat utan fortsatte mena att det var fel att redovisa sådan statistik. De kunde inte heller förklara varför det är relevant att redovisa könsuppdelad statistik men inte ursprungsuppdelad statistik.

På mötet behandlades också en motion om att införa laglig grafittivägg i Örebro kommun. Vi sverigedemokrater ställde oss skeptiska eftersom ett flertal kommuner som infört detta har vittnat om att det illegala klottret ökat i närheten av dessa väggar.

Sammantaget var det ett bra sammanträde där vi fick fram flera viktiga budskap och åskådliggjorde viktiga skiljelinjer i politiken.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*