Rapport från KF 26/4 -17 | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från KF 26/4 -17

Senaste kommunfullmäktige präglades av interpellationsdebatter och antagande av två program. Det första programmet som antogs var biblioteksplanen. Vi sverigedemokrater yrkade på återremiss eftersom vi ansåg att programmet var för slarvigt framhastad och innehöll formuleringar som var tydligt präglad av socialistisk och radikalfeministisk ideologi. Bland annat omnämndes kön som en rent social konstruktion, något som vi sverigedemokrater inte håller med om.

Nästa program som antogs var landsbygdsprogrammet. Även här fanns en del formuleringar av tveksam karaktär. Exempelvis pratar programmet om invandring som något väldigt positivt. Det säger att invandring av unga män kan vara en lösning på landsbygdens problem med en åldrande befolkning. Det ställer vi inte upp på. På det stora hela tycker vi dock att landsbygdsprogrammet är bra eftersom det stakar ut mål för förbättrad samhällsservice, stärkt infrastruktur, bättre kommunikationer och stimulans av företagande på landsbygden. Detta är något som landsbygden desperat behöver. Nu återstår att se om styret i kommunen följer upp de vackra orden med konkreta satsningar. Vi i SD kommer granska processen nogrannt.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi tycker det är tråkigt när de styrande i kommunen envisas med att föra in ideologiskt kontroversiella formuleringar i program som i övrigt är ganska bra. Det gör att det blir onödigt svårt att nå enighet över blockgränserna i viktiga samhällsfrågor.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*