Rapport från KF september 2017 | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från KF september 2017

Den stora frågan på dagens KF var en debatt kring huruvida kommunen ska skapa ett parkeringsbolag. Övriga partier var positiva medan SD påpekade flera problematiska aspekter:

  • Folkvalda (i synnerhet oppositionspolitiker) får sämre insyn
  • Skattemedel ska inte riskeras i onödiga bolagsprojekt
  • När bolaget erbjuder byggherrar att friköpa parkeringsplatser innebär det att människor får längre avstånd mellan hemmet och bilen, samtidigt som parkeringen oftare kommer ligga i otrygga parkeringshus istället för utanför hemmet

Debatten visade klart och tydligt att SD är det enda partiet som konsekvent motsätter sig onödiga kommunala bolagssatsningar som sker på skattebetalarnas bekostnad.

SD deltog också i debatten kring huruvida kommunen ska försöka inreda fler outnyttjade vindsvåningar. Vår linje är att detta är en bra idé men det tyckte inte den styrande koalitionen.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*