Rapport från KF oktober 2017 | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från KF oktober 2017

Nu har den årliga budgetdebatten ägt rum i Örebro kommunfullmäktige. Vi sverigedemokrater lyfte fram behovet av satsningar på skola, hemtjänst och trygghet. Liksom tidigare år krävde vi att kommunen tar i med hårdhandskarna mot de ligister som härjar och förstör vardagen för skötsamma människor i de invandrartäta stadsdelarna. De styrande partiernas budget innehöll ytterst få och tandlösa förslag på det området.

En nyhet i årets SD-budget är att vi lyckats åstadkomma ett utrymme i budgeten för en mindre skattesänkning om 5 öre. Det kan tyckas lite, men vi sverigedemokrater tycker det är en viktig princip att skatten ska hållas så låg som möjligt. Så fort kommunen har råd att ge tillbaka pengar till medborgarna ska den göra det. För 2018 ger vi tillbaka totalt 16 miljoner kronor i skattesänkningar för örebroarna.

De övriga partierna riktade inte någon allvarligare kritik mot budgetförslaget utan verkade mest nöja sig med sina vanliga rutinangrepp, exempelvis att SD delar upp människor i ”vi och dom”. Undantaget var Moderaterna som faktiskt kritiserade oss i en sakfråga, nämligen för att vi vill ”lägga ned” flygplatsen. Därmed fick vi lov att gå upp i talarstolen och förklara för moderaterna att vi inte alls vill lägga ned flygplatsen, men att vi tycker att flygplatsen borde kunna klara sig utan bidrag från Örebros skattebetalare. Vi påpekade även att kommunen i dessa svåra ekonomiska tider måste prioritera den kommunala kärnverksamheten, alltså omsorg och skola, framför allt annat.

I övrigt verkade våra motståndare ha svårt att hålla sig till ämnet, nämligen vårt budgetförslag för Örebro kommun. Istället återkom man flera gånger till SD:s budget i riksdagen och upprepade gång på gång myten att SD:s politik skulle innebära att kommunerna får mindre pengar till välfärd. Vi försökte gång på gång förklara för dem att med minskad invandring så minskar kommunens kostnader och då behövs inte lika stora bidrag från staten, men det verkade inte riktigt sjunka in.

På det stora hela var det ändå en bra budgetdebatt där SD förde fram många viktiga poänger och där skillnaderna mellan de politiska alternativen i kommunen tydliggjordes.

Här kan du läsa vårt budgetförslag i sin helhet.

Här kan du läsa om vårt ställningstagande kring flygplatsen.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*