Rapport från Kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 februari 2019

Under detta kommunfullmäktige avhandlades flera viktiga frågor. En stor del av dagen ägnades åt att debattera hur kommunen ska lyckas attrahera och behålla lärare. Sigvard Blixt företrädde Sverigedemokraterna i talarstolen:

”Vi sverigedemokrater tror att kommunen kan göra mer för att attrahera och rekrytera lärare. Dels handlar det om att förbättra den bitvis usla arbetsmiljön genom stärkt trygghetsarbete. Det handlar också om att låta lärare jobba som just lärare, genom att vi anställer omkringpersonal som kan avlasta lärarna i deras kärnuppdrag. Vi behöver också få ut mer resurser till skolorna eftersom det är de som vet bäst hur de kommer till rätta med sina lokala utmaningar. Något som däremot inte underlättar rekryteringen av nya lärare är när kommunledningen kommer med sparbesked i hundramiljonersklassen. Då får viktiga satsningar stå tillbaka och problemen i våra skolor förblir då olösta.”

 

Ny brandstation
Senare på dagen blev det också diskussion om att bygga en ny brandstation. Sverigedemokraterna Örebros gruppledare Helena Ståhl, företrädde oss och påpekade hur de styrande partiernas trafikpolitik har gjort detta till en akut fråga:

”Läser man brandkårens egen redogörelse tar de upp just det som ett huvudproblem, att trafikflödet strypts trots ökat trafiktryck. De tar uttryckligen upp Trädgårdsgatan som ett avskräckande exempel hur man ska ge tusan i att bygga om om man vill att brandkåren ska komma fram i tid.”

 

E-petitioner
Därefter behandlade fullmäktige en motion från Sverigedemokraterna om att införa e-petitioner. E-petitioner innebär i korthet att en medborgare kan skicka in förslag på en utveckling eller förändring i kommunen. Petitionen kommer sedan att publiceras på kommunens hemsida. När förslaget presenteras där är det möjligt för andra kommuninvånare att signera och rösta på förslaget. När ett förslag har fått ett visst antal signaturer kommer ärendet att tas upp i berörd nämnd för diskussion.

Tyvärr var det bara Örebropartiet, utöver Sverigedemokraterna, som valde att bifalla motionen. De styrande partierna uttryckte oro över att kommuninvånare i så fall skulle kunna komma med dumma eller opassande förslag. Vi Sverigedemokrater står dock fast vid att e-petitioner kan vara ett bra verktyg för att öka medborgarnas demokratiska inflytande över kommunen och därför är vi beredda att ta risken, att vi ibland får lov att rösta ned vissa förslag från medborgare.

1 Kommentar

  1. Daniel 15 augusti, 2019 Svara

    Det var då inte så förvånansvärt att långt etablerade partier skulle bli förskräckta över tanken att ge mer kraft till folket, då kanske de även behöver stå till svars för sin vårdslösa politik hittils och det vill de verkligen inte göra. Tycker det här visar väldigt tydligt vart sveriges politik har tagit vägen, rätt ner i sk*ten.
    Ni jobbar på bra, fortsätt såhär så ska vi räta till sverige!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*