Rapport från kommunfullmäktige 30/9 -15 | Sverigedemokraterna i Örebro

Rapport från kommunfullmäktige 30/9 -15

Vid senaste fullmäktige behandlades 2 vindkraftsfrågor. Dels ville den styrande minoriteten emittera ytterligare 32 miljoner i kapitaltillskott till kommun ägda vindkraftsbolaget Kumbro vind och inköp av 6st nya vindkraftverk som ska placeras i Hylte kommun. SD har som ensamt parti under flera år förespråkat att det inte åligger på en kommun att investera i riskartade projekt, i synnerhet inte inom energi. Vad som gör ärendena än värre är att man lånar till dessa riskprojekt.

Från SD:s håll har vi inställningen att man bör hantera kommuninvånarnas kärvt förvärvade pengar varsamt och investera i skola och välfärd istället. Vi ställer oss också frågande till varför kommunen ska bygga vindkraftverk just i Hylte kommun. Vi i SD reserverade oss mot besluten liksom M och FP. Det är glädjande att dessa partier nu följer SD:s linje även om det är i senaste laget. Förra mandatperioden röstade de emot oss i dessa frågor.

Motiveringarna från de styrande i S, C, KD var hänvisningar till vissa forskares teorier om att en temperatursänkning på 2 grader är nödvändigt. Tokyo och Hallsberg skulle stå under vattenytan annars, menade man. Det är dock tveksamt om Örebro kommun kan rädda världen genom 6 vindkraftverk i Hylte.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*