Replik till Sundin m.fl. | Sverigedemokraterna i Örebro

Replik till Sundin m.fl.

Vi i Sverigedemokraterna är överens med S, C och KD om att ombyggnationer av vägar leder till framkomlighetsproblem för de som trafikerar vägarna i ombyggnadsskedet. Däremot har de fel när de påstår (NA 6/5) att allt blir bättre när ombyggnationerna är klara och att vi sverigedemokrater bara plockar poäng på att bilisternas trafiksituation är ohållbar just för tillfället. Det vi vänder oss mot är att ombyggnationerna skapar permanent trafikkaos när man gör stora trafikleder smalare i en stad som växer.

Deras motargument är att även cyklisters och gångtrafikanters behov måste tillgodoses, men redan idag går ett huvudcykelstråk och dubbelsidig gångbana/trottoar längs Rudbecksgatan. Inga förändringar behövs för att tillgodose cyklisters och gångtrafikanters behov. Ändå väljer man att skapa en flaskhals för biltrafiken som med största sannolikhet ökar koldioxidutsläppen och samtidigt orsakar livsfarliga fördröjningar för utryckningsfordon.

När vi säger att en växande stad måste planera för ökad biltrafik undrar Sundin (S) m fl om vi vill riva byggnader för att bredda gator. Så drastiska åtgärder behöver man inte ta till. Man kan istället se över disponeringen av gaturum och fördelningen av yta mellan olika trafikslag. Kanske finns det exempelvis en överdimensionerad cykelbana som kan naggas i kanten för att få till en extra biltrafiksfil.

S, C och KD verkar förbise att många människor saknar möjligheten att välja andra färdmedel än bilen. Det kan handla om äldre som inte har fysisk ork att uträtta ärenden på cykel, familjer som behöver bil för att hämta barn och matkassar, eller yrkesmän som behöver bilen i tjänsten. Vi sverigedemokrater förbiser däremot inte detta faktum utan kräver att framtidens Örebro ska vara en framkomlig och attraktiv stad även för dessa grupper.

 

 

1 Kommentar

  1. Christina Elvén 19 augusti, 2017 Svara

    Äntligen ett sanningens ord! Tack!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*