Så fördelar SD de extra skatteintäkterna | Sverigedemokraterna i Örebro

Så fördelar SD de extra skatteintäkterna

Den stora befolkningsökningen innebär att den skatteintäkt som bedömdes i och med beslut om 2018 års budget har förändrats och nu uppgår till ett belopp som är 86,8 miljoner kronor högre än vid beslut. Precis som den styrande minoriteten väljer vi att fördela ut 39 miljoner kronor i tilläggsanslag, men vi riktar dem delvis annorlunda. Istället för mer resurser till ensamkommande, utbyggnad av el Sistema och ökade resurser till kulturföreningar, så väljer vi att satsa på ökad bemanning inom äldreomsorgen och på att tillskapa goda och trygga miljöer, bland annat på landsbygden.

Så här skiljer sig våra prioriteringar från den styrande minoriteten:

  • Ökad bemanning inom äldreomsorgen: +5 mnkr.
  • Trygghetssatsningar: +2 mnkr.
  • Kultur: -3 mnkr.
  • Utbyggnad av el Sistema: -2 mnkr.
  • Arbetet med ensamkommande: -2 mnkr.

Från moderaternas håll har det framförts krav på skattesänkning om 50 öre. Från vår sida bedömer vi att det inte finns ekonomiskt utrymme för kommunen att göra en så stor skattesänkning med tanke på att konjunkturen snart vänder ned och försörjningsbördan spås växa kraftigt.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*