Så stärker vi tryggheten på skolorna | Sverigedemokraterna i Örebro

Så stärker vi tryggheten på skolorna

(Inskickad till Nerikes Allehanda 10 juli)

Den ansvarslösa invandringspolitiken har lett till stora problem för Örebros skolor, som nu befinner sig i kris på flera plan. Det stora mottagandet av nyanlända har inte bara förvärrat lärarbristen och gjort skolorna trångare, utan har också lett till försämrad arbetsmiljö och minskad studiero.

Vi sverigedemokrater blir ofta kontaktade av föräldrar som vittnar om att deras barns en gång trygga och välmående skolor nu har problem med stök, slagsmål, hot och ofredanden.

Det tilltagande stöket på skolorna syns också i statistiken. På det nationella planet har antalet anmälningar till arbetsmiljöverket om grova fall av hot och våld i skolan dubblats bara de senaste fem åren. Ungefär samma trend syns i de rapporter över trakasserier som regelbundet lämnas till grundskolenämnden.

Istället för att ta föräldrarnas oro på allvar verkar kommunens styre mest tycka att det är glädjande att skolorna uppnått mångfald och bortförklarar statistiken med att skolorna blivit bättre på att anmäla incidenter.

Vi sverigedemokrater tar däremot föräldrarnas oro på allvar. Vi kommer verka för att införa en förberedelseskola för nyanlända elever. Där får eleven gå tills vederbörande uppnått adekvata språkkunskaper och kunskap om svenska samhället och dess värderingar, och först därefter placeras på en vanlig skola. Vi kommer också att höja vuxennärvaron och se till att installera övervakningskameror på de värst utsatta skolorna. Så tar vi de första stegen för att återupprätta en trygg och lugn arbetsmiljö för våra barn och deras lärare.

 

Joakim Sjögren

Ledamot (SD)

Programnämnd Barn och Utbildning

 

Sergej Salnikov

Ungsvenskarna Örebro

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*