Saudiska missionärer ska hållas borta från Örebros skolor | Sverigedemokraterna i Örebro

Saudiska missionärer ska hållas borta från Örebros skolor

Särskilt yttrande angående Al-Risalahs ansökan om tillstånd att starta muslimskt gymnasium i Örebro
(Ärende 13 – Bou 143/2015)

Enligt proposition 2009/10:165, sida 644, har kommunen möjlighet att yttra sig i fråga om nyetablering av friskolor och ansökan ska endast godkännas av skolinspektionen om ”utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna”. Att låta Al Risalah Skandinaviska Stiftelse starta en gymnasieskola skulle få uppenbart negativa konsekvenser för elever i Örebro på en rad olika sätt som inte nämns i det yttrande som nämnden föreslår att skicka till skolinspektionen.

En muslimsk friskola skulle givetvis ha en starkt segregerande verkan eftersom den riktar sig till just den muslimska gruppen som redan idag lider av svårt utanförskap. Det skulle dels leda till färre möten mellan elever med olika kulturell bakgrund, och dels stärka muslimers känsla av att vara avskärmade från det svenska majoritetssamhället.

Vidare menar vi att det är helt orimligt att låta religiösa fundamentalister driva skolor i Örebro. Al Risalah driver idag grundskolan al Salam i Örebro, som också mottar pengar från al Risalah. Al Risalah drivs med ekonomiskt stöd från Saudiarabien[1] och är närbesläktad med den nu terrorismklassade saudiska missionsstiftelsen al Haramein.[2]

Såväl al Haramein som al Risalah tillhör den teologiska inriktningen wahhabism/salafism, en ultrakonservativ och fundamentalistisk form av Islam, som bland annat ligger till grund för Saudiarabiens tolkning av Sharia och som exporteras från Saudiarabien med hjälp av oljeintäkter. Kärnan i teologin är att muslimer bör återgå till att praktisera Islam så som det praktiserades på 600-talet. I en rapport levererad till Europaparlamentet av Europeiska Utrikestjänsten utpekas wahhabismen/salafismen som en ”källa till global terrorism”.[3]

Al Risalahs stränga och trånga tolkning av Islam har bland annat fått kritik av imamen Abd al Haqq Kielan från svenska Islamiska samfundet, som menar att stiftelsens skolor är ett sätt för konservativa muslimska föräldrar att ”skydda sina barn från västerländsk påverkan”.[1]

När SR Kalibers reporter 2005 frågade stiftelsens ordförande, Sheikh Abdulrahman Al-Uqael, om saudisk finansiering av skolan och vilka krav som ställs på skolans undervisning i utbyte, vägrade denne att ställa upp på intervju. Även skolchefen och rektorn vägrade svara på frågor om detta.[4]

Skolans första rektor, Elizabeth Söderling, avgick redan efter första terminen. Hon berättade då att hon varit förbjuden att lyssna på radiomusik, fått sin post övervakad av skolchefen, samt att frivilliga konfessionella inslag inte alls upplevts frivilliga. [4]

I november 2006 fick Al Salam-skolan kritik från Skolverket för att man inte tillåter barn att lyssna på modern musik och att lärarna inte tilläts använda instrument i musikundervisningen, vilket är helt i linje med wahhabismens syn på musik. Skolan har också fått kritik för att inte följa läroplanen vad gäller undervisning i sex och samlevnad.[5]

I februari 2011 hamnade skolan återigen i blåsväder efter att skolchefen sagt att en riktig muslim inte kan vara homosexuell.[6] Huruvida skolan lär skolbarnen att Islam föreskriver dödsstraff för den som konverterar från Islam, så som wahhabismen föreskriver med stöd från haditherna[7], är dock okänt.

Mot bakgrund av ovanstående menar vi sverigedemokrater att det finns en överhängande risk för påtagligt negativa konsekvenser för elever i Örebro om wahhabitiska eller salafistiska rörelser får expandera sin undervisningsverksamhet i vår stad, och vi menar att yttrandet till skolinspektionen borde ha påpekat detta.

För Sverigedemokraternas grupp i nämnden:

Joakim Sjögren (SD)


[1]
Sveriges Radio, 2006-11-21, ”Al Salamskolan kritiseras för att inte låta barnen lyssna på modern musik”, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=1048349

[2]  SvD, 2006-02-08, ”al Haramein står på FN:s terrorlista”, http://www.sydsvenskan.se/malmo/al-haramain-star-pa-fns-terrorlista

[3] Directorate-General for External Policies of the Union, 2013, ”The involvement of salafism/wahhabism in the support and supply of arms to rebel groups around the world”, https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxoYWlkZXJub3Rlc3xneDo3NDEwMDI3NjViZTNjODZm

[4] Sveriges Radio, Kaliber, 2005-06-05, ”Saudiarabisk mission i Sverige”, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=630225

[5] Sveriges Radio. 2006-11-17, ”Skolverket kritiserar Al-Salam-skolan i Örebro”, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=1042864

[6] SVT, Uppdrag Granskning, 2011-02-02, ”Skolchefen: Riktiga muslimer inte homosexuella”, http://www.svt.se/ug/skolchefen-riktiga-muslimer-inte-homosexuella

[7] Sahih Muslim (16:4152) samt Sahih al-Bukhari (9:83:17, 4:52:260 samt 9:89:271)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*