SD Örebro presenterar sitt budgetförslag för 2020 | Sverigedemokraterna i Örebro

SD Örebro presenterar sitt budgetförslag för 2020

SD Örebro presenterar sitt budgetförslag för 2020

Sverigedemokraterna i Örebro har på dagens kommunstyrelsesammanträde presenterat sitt budgetförslag för Örebro kommun. 

En av budgetens större satsningar är en resursförstärkning till hemvården. SD:s kommunalråd Helena Ståhl kommenterar:
-Hemtjänsten har dragits med stora underskott varje år. De styrandes resurstilldelning har varit alltför snålt tilltagen och därför skjuter vi till pengar för att underlätta verksamheten och förbättra tillvaron för våra äldre.

En annan stor satsning är mångdubblande av antalet kommunala ordningsvakter.
– Alla ska kunna sig trygga när man rör sig i Örebro. Med fler som rör sig ute, ser vad som händer och kan ingripa vid incidenter, ökar tryggheten i samhället i stort, säger Helena Ståhl (SD).

Medel anslås också i budgeten för att bevara högkostnadsskyddet inom färdtjänstservice.
– Vi accepterar inte de styrande partiernas försämringar av färdtjänsten. Våra äldre och funktionshindrade lever ofta på knappa marginaler och en höjning av deras resekostnader riskerar att leda till att de blir mer begränsade i sin vardag, säger Helena Ståhl (SD).

Satsningarna finansieras bland annat genom sänkta kostnader för politik och byråkrati samt genom att avskaffa driftsbidraget till Örebro Läns Flygplats. – Välfärden måste komma i första rummet nu, avslutar Helena Ståhl (SD).

 Sverigedemokraterna Örebro Kommun – Budget för 2020 (1,92 MB)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*