SD Örebro presenterar sitt budgetförslag | Sverigedemokraterna i Örebro

SD Örebro presenterar sitt budgetförslag

Idag presenterade SD Örebro sitt budgetförslag. Liksom tidigare år prioriteras satsningar på skola, hemtjänst och trygghetsskapande åtgärder. Särskilt fokus har också lagt vid trafikproblemen i staden.

”De äldre är en förbisedd grupp. Vi vill satsa på fler medarbetare inom hemvården, sänkta avgifter för kosttjänst och trygghetslarm. Vi måste också höja kraven på de anställdas svenska-kunskaper. ” säger Daniel Edström, kommunalråd för SD Örebro.

”Kommunen måste ta krafttag på trygghetsområdet. Vi föreslår kraftigt utökad kameraövervakning och väktarresurser för att skapa lugn och ro i våra bostadsområden” fortsätter han.

”Trafiksituationen i Örebro är bedrövlig. Vi måste sluta slösa skattepengar på att göra viktiga trafikleder smalare” avslutar han.