Svar till Malmqvist och Willén | Sverigedemokraterna i Örebro

Svar till Malmqvist och Willén

I en debattartikel i NA 28/1 går f.d. kommunalrådet Ia Malmqvist och hennes partikamrat Marcus Willén (mp) till attack mot Sverigedemokraternas kulturpolitik, som de menar är ”främlingsfientlig”, står i motsats till ”demokratins fundament” och, till skillnad från miljöpartiets egna kulturpolitik, leder till en ofri kultursektor.

Bakgrunden är en motion vi lagt i kommunfullmäktige där vi föreslår nya riktlinjer förskattefinansierad kultur. Vi betonar vikten av konstnärlig frihet och att kulturskapares yttrandefrihet är central för demokratin, men vi anser att offentligt kulturstöd i huvudsak bör användas för att främja vårt lokala och nationella kulturarv och för att främja barnkultur, så som bibliotek och musikskolor.Centralt i vår politik är en förståelse för att det svenska kulturarvet har en ovärderlig roll när det kommer till att bygga broar mellan äldre och yngre generationer samt mellan svenskar.

Liksom i alla politiska områden måste man inom kulturpolitiken prioritera. Vi har många trängande reformbehov i vårt samhälle: Rätt till heltid inom offentlig sektor, höjt tak i a-kassan och ettavskaffande av pensionärsskatten – listan är lång. Därför anser vi att det är orimligt att skattebetalarna ska stå för notan för vuxenkulturen.

Enligt Malmqvist har vi en ”otidsenlig” syn på kultur, och att vi prioriterar stöd till just det svenska kulturarvet menar hon är främlingsfientlig uppdelning av samhället i ett ”vi och dem”.

Malmqvist tycks mena att vi när vi värnar svensk kultur stänger ute människor med annan kulturell bakgrund. Hon måste ha missat att SD ser svensk kultur som en gemenskap som är öppen för alla: Hudfärg, hemland, och sexuell läggning saknar betydelse. Vi kommer dock till skillnad från MP aldrig att acceptera idén att vi måste göra avkall på vår kultur i toleransens namn.

Vi Sverigedemokrater betonar vikten av att skattefinansierad kultur bör vara inkluderande och inte ha som främsta syfte att provocera. Malmqvist å sin sida verkar se kulturen som ett redskap för politikeratt provocera vanliga människor med; ”om inte skattefinansierad kultur får provocera, varför ska den då vara skattefinansierad?” frågar hon sig.

Förmodligen är det dock inte provokativ kultur så som Muhammedkarikatyrer och rondellhundar som Malmqvist vill subventionera, utan ”rätt” typ av provokationer – den typ som faller etablissemanget i smaken. Kulturpolitiken ska spegla den sortens samhälle vi vill skapa, skriver Malmqvist (läs: miljöpartistisk, multikulturalistisk eko-fundamentalism), och den ska vara fri från “otidsenliga” uppfattningar.

Malmqvist hävdar att hon står för en fri och oberoende kultursektor, men kultursektorn blir inte fri bara för att politiker som henne får bestämma vad som är bra kultur och bra provokationer. Vi Sverigedemokrater vill till skillnad från henne låta människor själva bestämma vilken kultur de vill konsumera. Till skillnad från Malmqvist anser vi också att det finns ett svenskt kulturarv som den svenska staten har ett särskilt ansvar för att bevara. Och slutligen, till skillnad från Malmqvist så vill vi inte ta oss friheten att avgöra vilka provokationer som är bra. Det överlåter vi till dig som medborgare.

Daniel Edström
Kommunalråd (SD)

Denna debattartikel publicerades i NA:s pappersupplaga veckan efter miljöpartisternas ursprungliga artikel.