Utbildning om Israel/Palestina-konflikten 22/2 | Sverigedemokraterna i Örebro

Utbildning om Israel/Palestina-konflikten 22/2

Den 22 februari anordnade kommunföreningen en utbildning om Israel/Palestina-konflikten, dit hela distriktets medlemmar bjöds in. Föreläsare var Lars Einarsson, som gav en historisk bakgrund till konflikten, och Sara Lönnström, som gav en personlig skildring av hennes tid som icke-stridande volontär i Israeliska Armén. Reaktionerna från många på utbildningen tycktes vara att man genom föreläsningarna fått lära sig olika nyanserande fakta om konflikten, som traditionell svensk media sällan eller aldrig lyfter fram.