Utveckla Örebros årsredovisning | Sverigedemokraterna i Örebro

Utveckla Örebros årsredovisning

I kommunens årsredovisning redovisas många indikatorer uppdelade på kön. Bakgrunden till detta redovisningssätt är att uppmärksamma och komma till rätta med eventuella ojämlikheter mellan kön. Av samma anledningar bör vi även redovisa indikatorerna uppdelade på utrikes/inrikes födda alternativt utländsk/svensk bakgrund.

Detta skulle bidra att belysa strukturella ojämlikheter och hjälpa kommunen att arbeta mer strategiskt i jämlikhetsfrågor.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

– Att
där det är tillämpligt, ska kommunens årsredovisning i så hög utsträckning som möjligt redovisa indikatorerna uppdelade på inrikes/utrikes födda alternativt svensk/utländsk bakgrund.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*