Våra profilfrågor | Sverigedemokraterna i Örebro

Våra profilfrågor

 • Äldrepolitik

  Äldrepolitik

  Pensionärerna är vår tids kanske mest eftersatta grupp. Vi måste ta bort straffbeskattningen av pensioner. Vi måste satsa stora resurser för att våra pensionärer ska få en värdig och högkvalitativ äldrevård.

 • Trygghet & säkerhet

  Trygghet & säkerhet

  Brottsligheten ökar i Sverige. Allt fler, inte minst kvinnor känner sig otrygga på gator och torg efter mörkrets inbrott. Vi behöver ta krafttag mot kriminaliteten, beivra fler brott och se till att låsa in brottslingarna.

 • Invandring och mångkultur

  Invandring och mångkultur

  Det är nog ingen som undgått att se de sociala problem som uppstått i massinvandringens spår. Den har också medfört oerhörda ekonomiska kostnader – så höga att vi idag tvingas välja mellan invandring och välfärd.