Vår förening | Sverigedemokraterna i Örebro

Vår förening

SD Örebro som kommunförening bildades 2008. Innan dess låg verksamheten inom ramen för partidistriktet. I fullmäktigevalet 2010 vann vi fyra mandat, och 2014 vann vi ytterligare två mandat.

Nuvarande ordförande, Daniel Edström, har varit ordförande sedan 2014 och är nytt kommunalråd för SD Örebro under mandatperioden 2014-2018.