Vi föreslår ängsmarker i centrala Örebro | Sverigedemokraterna i Örebro

Vi föreslår ängsmarker i centrala Örebro

Vi föreslår ängsmarker i centrala Örebro

För att främja biologisk mångfald, dämpa buller och förbättra lokalklimatet i Örebro motionerar nu SD Örebro om att göra om grönytor till ängsmarker. 

Sverigedemokraterna har onsdagens kommunfullmäktige lämnat in en motion som föreslår att Örebro kommun tar fram förslag över områden längs cykelvägar, promenadstråk och andra liknande vägar samt bullervallar, där det kan vara lämpligt att anlägga blommande ängsmiljöer. Motionen föreslår dessutom att Örebro kommun fastställer ett minimimål i procent av kommunens grönytor som skall utgöras av blommande ängsmiljöer.

Motionen är undertecknad av kommunalråd Helena Ståhl (SD) samt SD:s vice gruppledare Bo Ammer, som i motionen skriver att:
– I god förening och samverkan ska dessa åtgärder leda till bättre lokalklimat, god ljudmiljö och ökad biologisk mångfald.
– Varje yta med ängsblommor utgör en viktig tillgång för den biologiska mångfalden. Insekter ges större möjligheter för sin överlevnad även i stadsmiljön.

Motionen pekar också på att detta leder till att man åstadkommer en fungerande fotosyntes vilket medför ett naturligt och miljösäkert omhändertagande av koldioxid. Även de skadliga effekterna vid extrema oväder kan mildras med dessa åtgärder.
– Vidare tenderar varierad växtlighet att binda jorden vilket skulle kunna mildra de skadliga effekterna vid extrema oväder.
– Förekomsten av ängsblommor utgör också en estetisk trivseltillgång, samtidigt som det är trevligt att kunna plocka en bukett till hemmet.
– Det kan också vara pedagogiskt för barn att lära sig om vad olika blommor heter och vad som är deras kännetecken, avslutar motionärerna.

 Motion – Biologisk mångfald (327 kB)

 

Kontaktuppgifter

Bo Ammer
Vice gruppledare
E-post: bo.ammer@sd.se
Telefon: 070-365 77 14

Helena Ståhl
Kommunalråd
E-post: helena.stahl@sd.se
Telefon: 076-496 83 88

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*